Bestuursmededeling

Baarlo, 2 april 2020

Beste leden,

In navolging van het kabinetsbesluit van d.d. 31 maart 2020 inzake het corona virus heeft het verenigingsbestuur van SV Baarlo besloten dat op onze schietaccommodatie in Baarlo GEEN wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten zullen plaatsvinden, dit besluit geldt in
elk geval tot en met 28 april 2020. Het is nog ongewis of deze maatregel
na 28 april verlengd wordt.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we dit communiceren vanuit het bestuur.

Hoogachtend,

Het bestuur van SV Baarlo.