Bestuursmededeling

Versoepelingen per 15-01-2022

Beste leden,

Vanaf zaterdag 15 januari 2022 is het weer mogelijk om  onder voorwaarden binnen en buiten te schieten. Hierbij gaan grotendeels dezelfde regels gelden als voor de lock down van 19 december j.l.

Dus:

* Alleen toegang met een coronatoegangsbewijs/QR-code; voor sporten op binnenlocaties is voor   beoefenaars van boven de 18 jaar een coronatoegangsbewijs verplicht, om aan te tonen dat je gevaccineerd, getest of onlangs hersteld bent van het coronavirus.

 * Draag een mondkapje bij verplaatsingen binnen ons gebouw. Kort gezegd: tijdens het schieten is geen mondkapje verplicht, voor en na het schieten wel. Het advies van de regering is om een medisch mondkapje of wegwerpmondkapje te dragen en geen (zelf gemaakt) stoffen mondkapje.

* Houd je ook aan de basisregels: (zelf)testen en thuisblijven bij klachten, was je handen regelmatig en goed, houdt zo mogelijk 1,5 meter afstand.

Jammer maar helaas in de kantine worden geen consumpties verkocht.

Een groot en positief verschil met de eerdere ‘avond lock down’ is wel dat er vanaf morgen geen tijdsbeperkingen meer gelden en er op alle momenten van de dag – dus ook ’s avonds – weer gesport mag worden, daarnaast zijn clubwedstrijden ook toegestaan.

Vanaf morgen kunnen we dus weer volgens het ‘oude’ schema schieten:

*dinsdagavond (verenigingsavond)

*donderdagavond

*zaterdagavond

* zondagmorgen

Mochten er nog wijzigingen in of aanvullingen op het bovenstaande komen, dan laten wij dit uiteraard z.s.m. weten.

Voor nu: hopelijk snel tot ziens!

Hoogachtend,


Het bestuur van SV Baarlo.

Nieuwe lockdown per 19-12-2021

Beste leden,

Wellicht ten overvloede,

Op zaterdag 18 december 2021 heeft het kabinet wederom een lockdown voor Nederland afgekondigd die is ingegaan op zondag 19 december 2021 en zal duren tot en met 14 januari 2022. Als gevolg daarvan moeten alle binnen-sportaccommodaties in de genoemde periode sluiten.
Dit betekent voor SV Baarlo dat we genoodzaakt zijn om onze accommodatie te sluiten voor trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot en met 14 januari 2022.

We houden jullie op de hoogte van eventuele veranderingen.

Hoogachtend,
Het bestuur van SV Baarlo.

Verenigingsmorgen

Beste leden,

Nu de verenigingsavond voorlopig niet door kan gaan, en ook niet bekend is hoe lang dit gaat duren, wil het bestuur een alternatief aanbieden dat binnen de coronaregels past.
Het alternatief is schieten op zaterdagmorgen van 09.00-12.00 uur.
Rob Meulenberg heeft dit voorgesteld en het bestuur vindt dit een prima idee. Het geeft de mogelijkheid om weer samen te schieten en na te praten.
Met ingang van zaterdag 18 december willen we dit in laten gaan. Zo gauw de verenigingsavond weer gehouden mag worden vervalt dit alternatief.
Uiteraard geldt nog steeds de eis dat je een geldige QR code moet kunnen laten zien.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van SV Baarlo

Corona maatregelen opnieuw aangescherpt
m.i.v. 28-11-2021
Beste leden,


Het demissionair kabinet heeft besloten om voor de komende drie weken een avondlockdown in te stellen.
De meest ingrijpende maatregel voor de sport is dat de amateursport dicht gaat tussen 17.00 uur in de avond
en 5.00 uur in de ochtend ingaande vanaf zondag 28 november 2021.

Het bestuur van SV Baarlo heeft besloten dat de maatregelen ook gelden voor onze schietaccommodatie en dat
ook tijdens de toegestane openingstijden het verplicht is om een geldige QR code te kunnen tonen.
Het is organisatorisch onmogelijk om ten alle tijden leden te controleren.
We vertrouwen er daarom op dat deze maatregel wordt nageleefd.

De aanvullende maatregelen gelden in ieder geval tot zondag 19 december. De situatie wordt op dinsdag 14 december
opnieuw beoordeeld door het kabinet.

Indien er eerder wijzigingen vanuit de overheid komen zullen we dit direct communiceren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van SV Baarlo